Overeenkomst van gebruiksvoorwaarden 
Ingang op 11 januari 2016

 1. Omschrijving van de diensten van het bedrijf en de Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
 2. Registratie en beveiliging
 3. Beëindiging
 4. Kopen van diensten of producten via de Website
 5. Beperkte Contentlicentie
 6. Beperkingen in het gebruik van Bedrijfsdiensten
 7. Uw Eigendomsrechten van en Licentie tot uw Gebruikerscontent
 8. Verwijdering van materiaal dat inbreuk maakt op copyrights
 9. Uw blootstelling aan Gebruikerscontent van anderen
 10. Links en diensten van derden
 11. Geschillen van leden
 12. Privacy
 13. Disclaimers
 14. Beperking van aansprakelijkheid
 15. Toepasselijke wet
 16. Schadeloosstelling
 17. Ongevraagde inzendingen
 18. Vacatures
 19. Overig

1. Omschrijving van de diensten van het bedrijf en de Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Welkom op deze website (“Website”), die wordt beheerd door Twentieth Century Fox Home Entertainment BV en Twentieth Century Fox Film Belge SA (“Bedrijf,” “wij” of “ons”). De diensten die het Bedrijf levert aan de Website omvatten diensten met betrekking tot het promoten, adverteren en/of kopen van bepaalde producten en diensten van het Bedrijf, inclusief mogelijke en zonder beperking, muziek- en videodiensten, mobiele diensten en/of andere functies, content of toepassingen die van tijd tot tijd aangeboden worden door de Website die gekoppeld zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden (samen, de “Diensten van het bedrijf”). Bedrijf maakt deel uit van de activiteiten van Twenty First Century Fox, Inc.

De Diensten van het bedrijf zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar oud of voor minderjarigen zoals anderszins aangegeven door de geldende, plaatselijke wetgeving. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van die personen en wij vragen of deze personen geen persoonsgegevens doorgeven voor de Diensten van het bedrijf zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders.

Bedrijf biedt de Website en de Diensten van het bedrijf aan voor uw persoonlijk plezier en amusement. Door de Website te bezoeken (of u nu wel of niet geregistreerd bent als lid) of het gebruik van de Diensten van het bedrijf, gaat u akkoord met en stemt u ermee in dat u onder deze Overeenkomst valt, inclusief toekomstige aanpassingen (“Overeenkomst”) en alle geldende wetten, regels en richtlijnen (“Geldende wet”) na te leven. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Bedrijf kan op elk moment commercieel redelijke aanpassingen doorvoeren in deze Overeenkomst. Bedrijf zal u op redelijke wijze op de hoogte stellen van dergelijke aanpassingen, inclusief door het plaatsen van de herziene Overeenkomst op de Website en dergelijke aanpassingen zijn bij plaatsing effectief. Alle aanpassingen zullen alleen prospectief van toepassing zijn. Uw verdere gebruik van de Website of de Diensten van het bedrijf volgend op aanpassingen van deze Overeenkomst houdt in dat u akkoord gaat met de Overeenkomst zoals deze is aangepast. Het is daarom belangrijk dat u deze Overeenkomst regelmatig bekijkt. Als u zich niet wilt binden aan deze Overeenkomst en alle Geldende wetten niet wilt naleven, dient u het gebruik van de Diensten van het bedrijf onmiddellijk te stoppen.

Uw toegang tot en gebruik van bepaalde Diensten van het bedrijf vereisen dat u aanvullende algemene voorwaarden accepteert die, naast deze Overeenkomst, van toepassing zijn op dergelijke Diensten van het bedrijf en waarvoor u software of Content (zoals hieronder aangegeven) moet downloaden. In het geval van een verschil tussen dergelijke aanvullende voorwaarden en deze Overeenkomst, prevaleren dergelijke aanvullende voorwaarden.

2. Registratie en beveiliging

Als de Website registratie toestaat, moet alle registratie-informatie die u instuurt om een account aan te maken nauwkeurig zijn en up-to-date gehouden worden; het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in dergelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw contactgegevens; u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en het is daarom belangrijk dat u uw wachtwoord niet aan anderen kenbaar maakt; u stemt ermee in wanneer dan ook het account, de gebruikersnaam, het e-mailadres of wachtwoord van een andere gebruiker niet te gebruiken en niemand anders toe te staan uw account te gebruiken; uw account is niet overdraagbaar; u stemt ermee in het Bedrijf direct op de hoogte te stellen als u onbevoegd gebruik van of toegang tot uw account of wachtwoord vermoedt; en Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment voor elk redelijk doel zonder kennisgeving vooraf een gebruikersnaam of url met betrekking tot de Website of andere Diensten van het Bedrijf te wijzigen.

3. Beëindiging

Behalve als beëindigd, blijft deze Overeenkomst volledig van kracht en effectief terwijl u de Diensten van het bedrijf gebruikt. U kunt uw account op de Website op elk gewenst moment, om welke reden dan ook beëindigen door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar intlprivacyemea@foxcustomercare.com, Onderwerp: Overeenkomst van gebruiksvoorwaarden. Bedrijf kan uw account en/of toegang tot de Diensten van het bedrijf op elk moment direct beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan u als wij daar redelijke gronden toe hebben, inclusief zonder beperking, als wij redelijkerwijs vinden dat u deze Overeenkomst of geldende wetsbepalingen hebt geschonden. Zelfs als u of het Bedrijf uw gebruikersaccount of toegang tot de Diensten van het bedrijf hebt beëindigd, blijft deze Overeenkomst van kracht met betrekking tot uw gebruik van de Website of de Diensten van het bedrijf in het verleden of in de toekomst. Alle rechten op uw account worden beëindigd bij uw overlijden.

4. Kopen van diensten of producten via de Website

In verband met de aankoop van een dienst of product op de Website (“Siteproduct”), kan het zijn dat u uw persoonsgegevens moet invoeren, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard- en factuurinformatie (tezamen “Persoonlijke financiële informatie”) voor een onafhankelijke externe partij gekozen door, maar niet aangesloten bij, het Bedrijf (de “Verwerker”). Aangezien de Verwerker verantwoordelijk is voor het verzamelen, doorsturen en/of verwerken van uw Persoonlijke financiële informatie en, in sommige gevallen, voor het verzorgen van uw bestelling, vallen alle betaalverplichtingen voor Siteproducten onder de gebruiksvoorwaarden/service- en privacybeleidslijn(en) van de Verwerker. Als u iets op de Website koopt, geeft u de garantie dat u bevoegd bent om de aankoop te doen door middel van de betaalwijze die u aan de Verwerker hebt doorgegeven. U dient 18 jaar of ouder te zijn om een Siteproduct te kunnen kopen.

Bedrijf geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor welk verlies of welke schade ook, met betrekking tot of in verband met uw bestelling van een Siteproduct bij de Verwerker. Bedrijf biedt geen vergoeding van, biedt geen garantie voor en is niet verantwoordelijk voor de aankopen die u doet via de Website. Alleen u bent verantwoordelijk voor de transacties waarvoor u uw Persoonlijke financiële informatie gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, alle kosten. U erkent en stemt ermee in dat in het geval de Verwerker te maken krijgt met een gegevenslek dat van invloed is op uw Persoonlijke financiële informatie, het Bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk is ten aanzien van u voor een dergelijk lek.

Het Bedrijf bewaart geen gegevens of Persoonlijke financiële informatie met betrekking tot aankopen of andere transacties die u doet via de Diensten van het bedrijf. U dient daarom de gegevens van al uw transacties te bewaren. Als u vragen hebt met betrekking tot uw transacties of denkt dat er een fout is gemaakt of er een onbevoegde transactie of activiteit heeft plaatsgevonden ten aanzien van de transacties waarbij gebruik is gemaakt van uw Persoonlijke financiële informatie, dient u contact op te nemen met de Verwerker.

5. Beperkte Contentlicentie

De Diensten van het bedrijf worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke gebruik en mogen niet voor commerciële doelen gebruikt worden. De Diensten van het bedrijf bevatten informatie, tekst, bestanden, beelden, video, geluiden, muziekwerken, werken van schrijvers, software, toepassingen, productnamen, bedrijfsnamen, handelsnamen, logo's, ontwerpen en ander materiaal of content (tezamen “Content”) van het Bedrijf, zijn licentiehouders of opdrachtgevers (“Bedrijfscontent”) en ook Content geleverd door gebruikers of andere externe partijen. Content in de Diensten van het bedrijf wordt beschermd door copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten en, zoals tussen u en het Bedrijf, zijn licentiehouders of opdrachtgevers, heeft en behoudt alle rechten in de Bedrijfscontent. Het Bedrijf biedt u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang en tonen of uitvoeren van Bedrijfscontent (exclusief softwarecodes) alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in verband met het gebruik van de Diensten van het bedrijf. Behalve zoals aangegeven in deze Overeenkomst of indien uitdrukkelijk toegestaan voor de Diensten van het bedrijf, mag u Content in de Diensten van het bedrijf niet kopiëren, downloaden, streamen, reproduceren, dupliceren, archiveren, uploaden, aanpassen, vertalen, publiceren, uitzenden, overdragen, opnieuw overdragen, verspreiden, uitvoeren, tonen, verkopen, framen of deeplinken, beschikbaar stellen of op enige andere manier gebruiken.

Behalve als uitdrukkelijk en expliciet toegestaan door het Bedrijf of door de bovenstaande beperkte licentie, is het strikt verboden werken of materiaal te creëren (inclusief maar niet beperkt tot lettertypes, iconen, linkknoppen, wallpaper, bureaubladthema's, online kaarten, montages, mash-ups en vergelijkbare video's, wenskaarten en andere niet-gelicentieerde merchandise) verkregen van of gebaseerd op Bedrijfscontent. Dit verbod is van toepassing ongeacht of dergelijke afgeleide werken of materialen worden verkocht, geruild of weggegeven. U mag ook niet direct of door het gebruik van een apparaat, software, internetsite, web-based dienst of andere middelen een copyright, handelsmerk of andere bedrijfseigen mededeling aangegeven op de Content in de Diensten van het bedrijf of andere digitale rechtenbeheermechanismen, apparaat of andere contentbescherming, kopieerbeperking of toegangsbeperkingsmaatregel in verband met de Content in de Diensten van het bedrijf, inclusief geo-filteringmechanismen, verwijderen, wijzigen, omzeilen, vermijden, belemmeren of ontwijken. Behalve waar mogelijk om aan het Bedrijf, de producten en diensten in puur omschrijvende capaciteit te verwijzen, is het uitdrukkelijk verboden Bedrijfscontent op enige manier te gebruiken.

6. Beperkingen in het gebruik van Bedrijfsdiensten

U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle Content die u plaatst, uploadt, verstuurt, e-mailt of anderszins beschikbaar stelt op de Website of op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten (tezamen “Gebruikercontent”). Daarnaast erkent u dat u geen uitzondering van privacy hebt in of vertrouwelijkheid hebt ten aanzien van uw Gebruikerscontent. Kies de Gebruikerscontent zorgvuldig met dit in gedachte.

U stemt ermee in de Diensten van het bedrijf niet te gebruiken voor:

 • content plaatsen, uploaden of anderszins versturen of linken dat: onwettig; dreigend; grof; obsceen; vulgair; seksueel expliciet; pornografisch of naakt bevattend; beledigend; uitzonderlijk gewelddadig; de privacy, publiciteit, contract of andere rechten van anderen schendend; kwellend; vals of misleidend; lasterlijk; smadelijk; hatelijk; of discriminerend is;
 • schenden van de rechten van anderen, inclusief patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright, privacy, publiciteit of andere bedrijfseigen rechten;
 • kwellen of schaden van een andere persoon;
 • een persoon in gevaar te brengen of uit te buiten;
 • een persoon of entiteit imiteren of pogen te imiteren;
 • activiteiten invoeren of uitvoeren die betrekking hebben op het gebruik van virussen, bots, wormen of een andere computercode, bestanden of programma's die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur verstoren, vernietigen of beperken of anderszins het onbevoegde gebruik van of toegang tot een computer of een computernetwerk toestaan;
 • een poging om de software waar de Website of de Diensten van het bedrijf uit bestaan, te ontcijferen, ontrafelen, demonteren of omgekeerd te ontwikkelen;
 • het hinderen, schaden, onmogelijk maken, verstoren, benadelen of een oneigenlijk beslag leggen op of het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Diensten van het bedrijf, inclusief de servers, netwerken of accounts van het Bedrijf;Interférer, endommager, désactiver, interrompre, empêcher, créer une surcharge ou obtenir un accès non autorisé aux services de la société, notamment aux serveurs, aux réseaux et aux comptes de la société ;
 • het bedekken, verwijderen, verhinderen, blokkeren of verhullen van advertenties of andere delen van de Diensten van het bedrijf;
 • het verwijderen of wijzigen van informatie verstrekt door of betrekking hebbende op een andere gebruiker van de Diensten van het bedrijf;
 • het gebruik van technologie of welk geautomatiseerd systeem, zoals scripts, spiders, offline readers of bots voor het verzamelen of verspreiden van gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere gegevens van de Diensten van het bedrijf of het omzeilen of aanpassen van beveiligingstechnologie of -software die onderdeel uitmaken van de Diensten van het bedrijf;
 • het versturen of zorgen voor het versturen (direct of indirect) van ongewenste bulkberichten of andere ongewenste bulkcommunicatie van welke soort ook via de Diensten van het bedrijf. Als u dit doet, erkent u dat u het Bedrijf substantiële schade hebt toegebracht, maar dat de mate van schade zeer moeilijk zal zijn om te meten. Als een redelijke schatting van dergelijke schade en door middel van geliquideerde schade en niet als boete, stemt u ermee in het verlies van het Bedrijf te betalen voor elke daadwerkelijke of bedoelde ontvanger van dergelijke communicatie;
 • het vragen om of verzamelen van persoonsgegevens voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • het plaatsen, uploaden of anderszins versturen van een afbeelding of video van een andere persoon zonder de toestemming van die persoon;
 • het zich inlaten met commerciële activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot advertenties of vragen om zaken te doen; verkoop; wedstrijden; sweepstakes; creëren, hercreëren, verspreiden of adverteren van een index van een groot deel van de Bedrijfscontent; of het opzetten van een bedrijf met gebruik van de Bedrijfscontent) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
 • het gebruik van de Diensten van het bedrijf om reclame te maken voor of promoten van concurrerende diensten;
 • het gebruik van de Diensten van het bedrijf op zodanige wijze die inconsistent is met alle Geldende wetten;

  de poging, het faciliteren, aanzetten tot, helpen van of stimuleren van anderen tot het bovenstaande.

  Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar ontkent verplichting of verantwoordelijkheid, om Gebruikerscontent te verwijderen die deze Overeenkomst schendt, zoals vastgesteld door het Bedrijf, of om enige andere reden, naar goeddunken van het Bedrijf zelf en zonder mededeling aan u. U erkent dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om onderzoeken te starten en geschikte wettelijke actie te ondernemen tegen degene die, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot, het beëindigen van hun gebruikersaccount en/of melden van dergelijke Gebruikerscontent, gedrag of activiteit bij de wetshandhavende autoriteiten.

  U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf toegang heeft tot de informatie die u op de Website hebt ingevuld, dit bewaart of bekendmaakt, inclusief Gebruikerscontent en uw accountregistratie-informatie, inclusief als Bedrijf er op vertrouwt dat dergelijke toegang, opslag of bekendmaking nodig is om: (i) de wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Bedrijf, onze moederbedrijven, dochterondernemingen of gelieerde bedrijven (“Aangesloten bedrijven”), of hun medewerkers, agenten, en contractanten (waaronder handhaving van deze Overeenkomst en andere overeenkomsten) te beschermen, te handhaven of te verdedigen; (ii) de veiligheid, privacy, en beveiliging van gebruikers van de Diensten van het bedrijf of leden van het publiek te beschermen; (iii) te beschermen tegen fraude of voor risicomanagementdoeleinden; (iv) te voldoen aan de wet of een juridisch proces; of (v) in reactie op verzoeken van het publiek en overheidsautoriteiten. Indien Bedrijf zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt, of een verkoop of overdracht uitvoert van zijn activa, of op andere wijze betrokken is bij een fusie of overdracht van het gehele of een deel van het materiële gedeelte van het bedrijf, dan kan Bedrijf uw gegevens overdragen aan de derde of derden die betrokken is/zijn in de transactie als onderdeel van die transactie.

  Bedrijf behoudt zich het recht voor de opslagcapaciteit van de Gebruikerscontent te beperken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het bewaren van back-upkopieën van uw Gebruikerscontent en Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies van Gebruikerscontent doordat deze door Bedrijf worden verwijderd of om elke andere reden dan ook.

  7. Uw Eigendomsrechten van en Licentie tot uw Gebruikerscontent

  Bedrijf claimt geen eigendomsrechten op de Gebruikerscontent die u plaatst, uploadt, e-mailt, verstuurt of anderszins beschikbaar maakt (tezamen, “Verstuurt”) op, via of in verband met de Diensten van het bedrijf, behalve met betrekking tot uw ongevraagde inzendingen, zoals beschreven onder “Ongevraagde inzendingen” hieronder; echter op voorwaarde dat Gebruikerscontent geen Bedrijfscontent of content in eigendom van een bij het Bedrijf aangesloten bedrijf bevat. Door het plaatsen of versturen van Gebruikerscontent op, via of in verband met de Diensten van het bedrijf, geeft u hierbij Bedrijf en de bij ons Aangesloten bedrijven, licentiehouders, gevolmachtigden en bevoegde gebruikers een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, volledig betaald en royalty-vrij, vrijelijk licentieerbaar, overdraagbaar (helemaal of gedeeltelijk) recht (inclusief morele rechten) en licentie om afgeleide werken en compilaties te gebruiken, te wijzigen, te citeren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te creëren gebaseerd op, openbaar uitvoeren, openbaar tonen, reproduceren, sublicentiëren en verspreiden van dergelijk Gebruikerscontent, inclusief uw naam, stem, uiterlijk en andere persoonlijk identificeerbare informatie in zoverre dat dit aanwezig is in Gebruikerscontent, waar dan ook, in welke vorm ook en via alle mediaformats die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld voor alle doelstellingen inclusief, maar niet beperkt tot, promotionele, marketing-, handels- en alle niet-commerciële of commerciële doeleinden. Daarnaast is het Bedrijf vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken aanwezig in dergelijk Gebruikerscontent, te gebruiken voor doelstellingen als, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren, marketen en aanbieden van commerciële producten en diensten, inclusief Diensten van het bedrijf. Het gebruik van Bedrijf van dergelijk Gebruikerscontent vereist geen verdere bekendmaking of mededeling aan u en dergelijk gebruik zal zijn zonder de vereiste van toestemming van of betaling aan u of andere personen of entiteiten. U wijst hierbij Bedrijf aan als uw agent met volledige toestemming voor het uitvoeren van documenten of ondernemen van actie die Bedrijf nodig acht voor het bevestigen van de rechten die u het Bedrijf hebt gegeven in deze Overeenkomst.

  U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de door u Verstuurde Gebruikerscontent op, via of in verband met de Diensten van het Bedrijf of anderszins het recht hebt om licentie te verlenen zoals aangegeven in deze Sectie en (ii) de Overdracht van Gebruikerscontent door u op, via of in verband met de Diensten van het bedrijf en de Diensten van derden de privacyrechten, publiciteitsrechten, copyrights of andere rechten van een persoon of entiteit niet schenden. U stemt ermee in alle royalty's, vergoedingen en andere kosten te betalen die personen of entiteiten toekomen om reden van het gebruik van door u Verstuurde Gebruikerscontent op of via de Diensten van het bedrijf of Diensten van derden.

  Als u Gebruikerscontent van de Website verwijderd, eindigt de licentie van Bedrijf voor dergelijke Gebruikerscontent na een redelijke periode die nodig is om de verwijdering te voltooien. De Gebruikerscontent kan echter achterblijven in de back-upkopieën van de Website van Bedrijf, die niet openbaar zijn. Verder behoudt Bedrijf het recht, voor zover Bedrijf gebruikmaakt van uw Gebruikerscontent voordat u het hebt verwijderd, op gebruik zoals dat bestond zelfs nadat uw Gebruikerscontent is verwijderd. U erkent dat (i) verwijdering van uw Gebruikerscontent van de Website niet zal leiden tot, en Bedrijf is niet verantwoordelijk voor, de verwijdering van dergelijke Gebruikerscontent door een derde partij die dergelijke Gebruikerscontent heeft ontvangen of er toegang toe had voordat u het van de Website hebt verwijderd en (ii) beëindiging van uw account of gebruik van de Diensten van het bedrijf niet zal leiden tot onmiddellijke of automatische verwijdering van uw Gebruikerscontent overeenkomstig met deze Overeenkomst.

  8. Verwijdering van materiaal dat inbreuk maakt op copyrights

  Bedrijf respecteert het intellectueel eigendom van anderen en eist dat onze gebruikers dat ook doen. Bedrijf heeft een beleid dat de beëindiging regelt in de juiste omstandigheden van abonnees en accounthouders van Diensten van het bedrijf die regelmatig inbreuk maken. Bedrijf behoudt zich het recht voor om toegang tot overdracht van Content dat inbreuk maakt op het copyright van personen volgens de Britse wetgeving te verwijderen of onmogelijk te maken.

  Als u denkt dat materiaal op of gelinkt met de Diensten van het bedrijf inbreuk maakt op uw copyright, dient u Bedrijf een schriftelijke mededeling te sturen van de betreffende inbreuk. Melding van betreffende inbreuk kan per post gestuurd worden naar Twentieth Century Fox, Twentieth Century House, 31/32 Soho Square, Londen W1D, 3AP, VK, T.a.v.: Privacy Officer of per e-mail naar intlprivacyemea@foxcustomercare.com.

  9. Uw blootstelling aan Gebruikerscontent van anderen

  U begrijpt dat Bedrijf geen controle heeft over de Gebruikerscontent die gebruikers plaatsen via de Diensten van het bedrijf en, als zodanig, begrijpt u dat u blootgesteld kan worden aan beledigende, onnauwkeurige of anderszins ongewenste Gebruikerscontent. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor dit soort Content. Als u zich bewust wordt van misbruik van de Diensten van het bedrijf, inclusief overtreding van “Restricties van gebruik van Diensten van het bedrijf”, meld dit dan onmiddellijk bij Bedrijf via intlprivacyemea@foxcustomercare.com met als onderwerp “Schending van Restricties van Gebruik van Diensten van het bedrijf”. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het controleren van Diensten van het bedrijf voor ongeschikte Gebruikerscontent of gedrag van gebruikers. Als op enig moment Bedrijf ervoor kiest om naar eigen goeddunken de Diensten van het bedrijf te controleren, is Bedrijf desalniettemin niet verantwoordelijk voor Content anders dan Bedrijfscontent, is niet verplicht om ongeschikte Content aan te passen of te verwijderen en is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers.

  10. Links en diensten van derden

  De Diensten van het bedrijf of derden kunnen links geven naar andere websites, toepassingen, bronnen of andere diensten die ontwikkeld zijn door derden (“Diensten van derden”). Als u in zee gaat met een aanbieder van een Dienst van derden, heeft u te maken met de derde partij, niet met Bedrijf. Als u ervoor kiest gebruik te maken van een Dienst van derden en er informatie mee deelt, kan de aanbieder van de Diensten van derden uw gegevens gebruiken en delen in overeenstemming met zijn privacybeleid en uw privacy-instellingen bij een dergelijke Dienst van derden. Bedrijf raadt u aan geen persoonlijk identificeerbare informatie te geven aan of via een Dienst van derden, tenzij u de partij kent en u zich op uw gemak voelt bij de partij waarmee u te maken hebt. Daarnaast kan de aanbieder van de Dienst van derden andere partijen gebruiken om gedeeltes van de toepassing of dienst aan u te leveren, zoals technologie-, ontwikkelings- en betaaldiensten. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor en staat niet garant, uitdrukkelijk of impliciet, voor Diensten van derden of de aanbieders van dergelijke Diensten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie van dergelijke Diensten van derden of de privacypraktijken daarvan). Opnemen van Diensten van derden of een link daarnaar in de Diensten van het bedrijf impliceert geen goedkeuring van de Dienst van derden. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de content of praktijken van websites anders dan de Website, zelfs als de website met de Website is gelinkt en zelfs als deze door een Aangesloten bedrijf of een bedrijf anderszins aangesloten bij de Website wordt beheerd. Door de Diensten van het bedrijf te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat Bedrijf niet verantwoordelijk is ten aanzien van u voor content of ander materiaal dat van een website anders dan de Website wordt gehost of beheerd. Als u zich toegang verschaft tot Diensten van derden, doet u dat voor eigen risico.

  11. Geschillen van leden

  U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Website en de Diensten van het bedrijf, aanbieders van Diensten van derden of andere partijen waarmee u contact hebt op, via of in verband met de Diensten van het bedrijf. Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, op enige manier betrokken te raken bij geschillen tussen u en dergelijke partijen.

  12. Privacy

  Gebruik van Diensten van het bedrijf valt ook onder ons Privacybeleid , dat opgenomen is en deel uitmaakt van deze Overeenkomst door middel van deze verwijzing. De Diensten van het bedrijf worden uitgevoerd in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens kunnen in elk land waar wij faciliteiten hebben, of waar wij betrekkingen hebben met dienstverleners, worden opgeslagen en verwerkt, en door gebruik te maken van de Diensten van het bedrijf gaat u akkoord met het overdragen van informatie naar landen buiten het land waar u verblijft, waaronder de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingsregels kunnen hebben dan uw eigen land.

  Niet alle Siteproducten zijn wereldwijd of in een land beschikbaar en Bedrijf stelt niet dat u alle Siteproducten in een bepaalde jurisdictie kunt krijgen.

  13. Disclaimers

  DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF WORDEN GELEVERD "ZOALS IS" EN "VOOR ZOVER BESCHIKBAAR" EN BEDRIJF GARANDEERT OF BELOOFT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK OF CONSTANTE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF. TOT ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WIJST BEDRIJF UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, OF DEZE NU UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET BOVENSTAANDE, STELT BEDRIJF ZICH NIET GARANT DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN IN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, DAT DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF OF DE SERVERS WAAROP ZIJ BESCHIKBAAR ZIJN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT INFORMATIE DIE U HEBT VERKREGEN OP, VIA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF OF DIENSTEN VAN DERDEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VIA GEBRUIKERSCONTENT OF ADVERTENTIES VAN DERDEN) NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, TIJDIG OF VOLLEDIG IS. ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE IS HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN) VOORTKOMEND UIT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF, PROBLEMEN OF TECHNISCHE PROBLEMEN IN VERBAND MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF, AANWEZIGHEID OP EEN EVENEMENT VAN BEDRIJF, MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF, GEBRUIKERSCONTENT, ADVERTENTIES VAN DERDEN OF DIENST VAN DERDEN OVERGEDRAGEN OP, VIA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF OF GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF, ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE. UW GEBRUIK VAN GEBRUIKERSCONTENT, ADVERTENTIES VAN DERDEN, DIENSTEN VAN DERDEN EN GOEDEREN OF DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN IS OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN OP UW EIGEN RISICO.

  U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF EN VERSTUURDE OF ONTVANGEN INFORMATIE IN VERBAND HIERMEE, NIET VEILIG KAN ZIJN EN ONDERSCHEPT KAN WORDEN DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIEKOSTEN VAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER EIGENDOM OF HERSTEL OF RECONTRUCTIE VAN VERLOREN GERAAKTE GEGEVENS DOOR UW GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

  14. Beperking van aansprakelijkheid

  (1) IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR HET VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN OMZET, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

  (2) DAARNAAST IS HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK TEN AANZIEN VAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR INDIRECTE, VERVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF ZWARE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN HET BEDRIJF. IN JURISDICTIES DIE DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DERGELIJKE SCHADE NIET TOESTAAN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJF IN DERGELIJKE JURISDICTIES BEPERKT TOT ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

  (3) ONDERHEVIG AAN (5) HIERONDER MAAR ANDERSZINS DESALNIETTEMIN ALLES DAT IN TEGENSTELLING IS TOT ALLES WAT HIERIN STAAT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF TEGENOVER U VOOR WELKE OORZAAK OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BETAALDE BEDRAG, INDIEN BETAALD, DOOR U AAN BEDRIJF VOOR DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF TIJDENS DE DUUR VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

  (4) DE BEPERKINGEN IN DIT GEDEELTE ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE BEWEERDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF WELKE BASIS DAN OOK, ZELFS ALS BEDRIJF OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  (5) NIETS IN DEZE OVEREENKOMST WORDT BEPERKT OF UITGESLOTEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJF VOOR: (A) OVERLIJDEN OF VERWONDINGEN ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID, (B) FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE EN (C) ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN DOOR DE GELDENDE WET.

  15. Toepasselijke wet

  (1) Keuze van wet : De geldigheid van deze Overeenkomst en alle zaken die betrekking hebben op de interpretatie ervan en prestaties zullen vallen onder de wetten van Engeland en Wales aangezien die wetten van toepassing zijn op de getekende contracten en geheel uit te voeren zijn in Engeland, zoals dit contract geacht wordt te zijn.

  (2) Jurisdictie : U en Bedrijf gaan hierbij akkoord dat de rechtbank in Londen de exclusieve jurisdictie heeft over elk geschil dat zich voordoet onder deze Overeenkomst, op voorwaarde dat de partij waartegen de vordering loopt bezittingen heeft in Engeland die redelijk schatting vormen om aan het vonnis tegen deze partij uitgesproken te voldoen. Als een dergelijke partij geen bezittingen heeft in Engeland die naar redelijke schatting voldoende zijn om aan het vonnis te voldoen, dan kan de vordering gedaan worden waar een dergelijke partij dergelijke bezittingen heeft.

  16. Schadeloosstelling

  U stemt er mee in Bedrijf, Aangesloten bedrijven, onderaannemers en andere partners en hun respectievelijke officers, agenten, partners en werknemers schadeloos te stellen van alle verlies, aansprakelijkheid, vordering of verzoek, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatskosten, gemaakt door de derde partij door of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik of misbruik van de Website of de Diensten van het bedrijf (inclusief, zonder beperking, gebruik van uw account, wel of niet toegestaan door u), uw schending van deze Overeenkomst, uw schending van rechten van anderen of Content die u Verstuurt via de Diensten van het bedrijf.

  17. Ongevraagde inzendingen

  Bedrijf accepteert niet bewust, via de Diensten van het bedrijf of anderszins, ongevraagde inzendingen, inclusief, zonder beperking, inzendingen door u van blogideeën, artikelen, scripts, verhaallijnen, fanfictie, karakters, tekeningen, informatie, suggesties, voorstellen, ideeën of concepten. Bedrijf vraagt dat u dergelijke ongevraagde inzendingen niet doet. Enige overeenkomst tussen een ongevraagde inzending en enige elementen in creatief werk van Bedrijf en Aangesloten bedrijven, inclusief, zonder beperking, een film, serie, verhaal, titel of concept, berust geheel op toeval. Als u inzendingen naar Bedrijf verstuurd via de Diensten van het bedrijf die ongevraagd zijn (inclusief maar niet beperkt tot een Forum), echter u stemt ermee in dat (i) uw ongevraagde inzendingen niet gedaan worden in de overtuiging dat door dergelijke inzendingen er geen contractuele of vertrouwensrelatie ontstaat tussen u en Bedrijf; (ii) dergelijke ongevraagde inzendingen en copyright het eigendom worden van en het bezit zijn van Bedrijf (en geen Gebruikerscontent zijn waarvoor Bedrijf van u licentie heeft gekregen onder “Uw eigendomsrechten in en Licentiëren van uw gebruikerscontent”) en gebruikt, gekopieerd, gesublicentieerd, aangepast, verstuurd, verspreid, openbaar opgevoerd, gepubliceerd, getoond of verwijderd kunnen worden zoals Bedrijf het goed acht; (iii) u hebt geen recht op enige vergoeding, krediet of mededeling in verband met dergelijke inzendingen; en (iv) door een ongevraagde inzending te doen, ziet u af van het doen van een vordering tegen Bedrijf of Aangesloten bedrijven met betrekking tot ongevraagde inzendingen van u, inclusief, zonder beperking, oneerlijke concurrentie, schending van geïmpliceerd contract of schending van vertrouwelijkheid.

  18. Vacatures

  Bedrijf kan, van tijd tot tijd, vacatures bij Bedrijf op de Diensten van het bedrijf plaatsen en/of gebruikers vragen hun CV in te sturen. Als u ervoor kiest uw naam, contactgegevens, CV en/of andere persoonlijke informatie in te sturen naar het Bedrijf als reactie op een vacature, geeft u Bedrijf toestemming deze informatie te gebruiken voor alle wettelijke en legitieme wervings- en selectiedoeleinden. Bedrijf houdt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie die u hebt verstuurd, door te sturen naar Aangesloten bedrijven voor legitieme, zakelijke doeleinden. Niets in deze Overeenkomst of in de Diensten van het bedrijf omvat een belofte van Bedrijf om een persoon te benaderen, interviewen of in dienst te nemen die informatie heeft ingestuurd noch zal iets in deze Overeenkomst of in de Diensten van het bedrijf een belofte zijn dat Bedrijf de informatie ingestuurd door gebruikers van de Diensten van het bedrijf zal bekijken.

  19. Overig

  Als u of Bedrijf faalt een recht of voorziening van deze Overeenkomst uit te oefenen, wordt dit niet beschouwd als verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke voorziening. De Sectietitels in deze Overeenkomst zijn alleen voor gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Deze Overeenkomst is functioneel voor zover bij wette toegestaan is. Behalve als anderszins uitdrukkelijk voorzien hierin, als een voorziening van deze Overeenkomst onwettig, leeg of onuitvoerbaar is, wordt deze voorziening geacht scheidbaar van deze Overeenkomst te zijn en heeft geen gevolgen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van resterende voorzieningen.

  U stemt ermee in dat mededelingen die Bedrijf volgens de Geldende wet geacht wordt naar u te sturen effectief zijn als Bedrijf een e-mailbericht heeft gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres bij Bedrijf of het publiceren van dergelijke berichten op de informatieve pagina(s) van de Website.

  U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, baan of agentschaprelatie bestaat tussen u en Bedrijf als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van de Diensten van het bedrijf. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en berichten die er betrekking op hebben, zullen toegestaan zijn bij juridische of administratieve handelingen gebaseerd op of betrekking hebbend op deze Overeenkomst in dezelfde mate als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in afgedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

  Niets in deze Overeenkomst beperkt de rechten van Bedrijf om verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbank en wetshandhaving na te leven met betrekking tot uw gebruik van Diensten van het bedrijf of informatie verstrekt aan of verzameld door ons in verband met dergelijk gebruik.

  Neem contact met ons op via intlprivacyemea@foxcustomercare.com ou Twentieth Century Fox, European Regional Office, 31/32 Soho Square, London W1D 3AP, T.a.v.: Privacy Officer, met vragen over deze Overeenkomst.

  IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN GA AKKOORD MET ALLE BOVENSTAANDE PUNTEN.